Archive for जुलै, 2011

पाऊस….वेडं करणारा………………..!!!

पाऊस!!! ..पाऊस ….म्हटलं की  वेडं होणं आलंच…..

अगदी सुरवात करायची झाली  तर…

वळवाचा पाऊस… ते कुठेतरी लांब डोंगरावर काळे-काळे ढग जमा झालेले…

आता काही क्षणात धो-धो कोसळेल ..आणि सगळ ओलं-चिंब करून टाकेल…

असं वाटत असतानाच…जोराचं वादळ येतं…

वारा सगळे झाडे इकडे-तिकडे करतो…सगळी वाळलेले पाने गळून पडतात….काही झाडे कोसळतात…….सगळी धावपळ…

धो-धो वाटणारा पाऊस…….मात्र वादळ चार टपोरे थेंब घेऊन येतो……!!!!

ह्याच चार थेंबात…सगळा आसमंत दरवळून निघतो….एका मोहक सुगंधात…..ह्याच मातीच्या वासाने मन वेडं होतं…!!!!

असाच पावसाचा खेळ….चालू असतो…कुठे पडतोय….कुठे नाही..

आपला बळीराजा,अख्खा उन्हाळा पिऊन तप्त झालेले डोंगर आणि  धरणी माय,अन सगळी जीव-सृष्टी…

ह्याच्याकडे मोठ्या आशेने डोळे लावून बसलेली असतात…….आज पडेल उद्या कोसळेल..ह्या आशेने..

अश्याच काही दिवसांनी ह्याला ह्या सगळ्यांची कीव येते…अन हा मग कोसळतो…..अगदी धो-धो!!!!

सगळी जीवसृष्टी न्हाहून निघते….

झाडांची पाने…त्यावर पडणारे पाणी..

फुलांच्या पाकळ्यावर साचलेले पावसाचे थेंब…..

काळी-काळी डोंगर…पुन्हा हिरवीगार होतात…..डोंगरावरून वाहणारे ते धबधबे…

 पावसात ओलीचिंब झालेली …झाड्याच्या आडोश्याला बसलेली

सगळी पाखरं……..

थोडासा पाऊस उघडला तर ..आपल्या पिल्लासाठी..खायला काहीतरी गोळा करणारी पाखरं…….

अंगावर आख्खा पाऊस झेलणारी जनावरं..

आपल्या गोठ्याकडे…पळण्याची त्यांची झालेली धावपळ..!!!!!

खूप पाऊस पडला म्हणून शाळा  लवकर सुटलेली……..

आणि त्याच खुशीत असलेली शाळेची पोरं…

 मग घरी जाताना…होणारा पोरांचा दंगा…

दफ्तर भिजू नये म्हणून ..ते प्लास्टिकच्या पिशवीत गुंडाळेलेले….

रस्त्यावरच्या डबक्यामधले पाणी उडवत…

घरी जाणं…..!!!!

 कौलारू घरावरून पडणारं पाणी…….

ओलाचिंब झालेला….ओटा ….

भर चिखलाच्या भात खेचारात…. भाताची रोपं लावणारी शेतकरी माणसं…

…….कष्ट काय असतात..हे शिकवणारे त्यांचे जगणं…..!!!!

आक्खा उन्हाळा पाणी न पाहिलेल्या ओढ्याला भरभरून वाहताना पाहताना…

त्या पावसात उड्या मारणारी छोटी छोटी बेडकं….कुठून आली हि छोटी-छोटी बेडक..ह्याचे नेहमीच वाटणारे कुतहूल…

अन हि बेडकं वर आभाळातून पडली असं सांगणारी माणसं ….

कधी कधी छत्री असूनही..मनाला वाटलं म्हणून भिजणं………!!!

श्रावणातल्या त्या श्रावण सरीं……डोंगर दऱ्यातील ते दाट  धुकं…..

खूप पाऊस पडतोय म्हणून….घराच्या बाहेर न निघणं…

अन घरातच बसून चहा पिणं…..अन बाहेर पावसाकडे पाहत बसणं…!!!

पावसाळ्याच्या शेवटी…..

जाता-जाता परत तोच पाऊस…वादळ-वाऱ्यासहित पडणारा……

कुठे-कुठे गारासोबत पडणारा……!!!

पुढच्या वर्षी ..जोरात येणार म्हणून सांगणारा….!!!

जुलै 13, 2011 at 10:11 सकाळी 2 comments


मराठी ब्लॉग विश्व

मराठी मंडळी !!

Marathi Mandali!

baliraja.com

जगभरातील वाचकांची ठिकाणे